Skolestart

Familier til børn, der er født i 2013 eller som fik skoleudsættelse sidste år skal skoleindskrive deres barn digitalt.

Indskrivningen foregår fra den 5. november 2018 til og med den 18. november 2018 ved brug af Nem-ID.

Søger I om plads til jeres barn på en anden skole end distriktsskolen, på privatskole eller skoleudsættelse, skal I oplyse herom ved skoleindskrivningen. Ved ønske om skoleudsættelse skal der også udfyldes et skema, som udleveres i børnehaven.

Ved indskrivningen er det muligt at ønske SFO. Dette skrives i bemærkningsfeltet.

Følgende SFO matrikler modtager børn for skoleåret 19/20: Er ikke besluttet endnu.

  • SFO Munkebjergvej 123 (Munken),  ?
  • SFO Brønderslev allé 28 (Impulsen), ?
  • SFO Ingstrup allé 39, ?

Hvert år i november inviterer skolen, daginstitutionen og SFO´erne til en informationsaften for forældre til 5-6 årige børn. I år holdes dette onsdag  den 7. november 2018. På mødet bliver der informeret om skolelivet og overgangen fra børnehave til skole og SFO’er. I uge 39 bliver der udsendt en invitation til hver familie.

Opstår der problemer med den digitale indskrivning er I velkommen til at kontakte skolens kontor tlf.nr. 32 50 75 25 tryk 901 for kontor. Telefonerne er åbne dagligt mellem kl. 8-12. Kontoret har den 12. november åbent for personlig henvendelse frem til kl. 17:00.

Links

I kan søge hjælp til skoleindskrivning i børnehaven eller på skolen. Se mere om skolestart her

Skoleindskrivning for skoleåret 2018-19 her