Skolestart

Familier til børn, der er født i 2013 eller som fik skoleudsættelse sidste år skal skoleindskrive deres barn digitalt.

Indskrivningen foregår fra den 5. november 2018 til og med den 18. november 2018 ved brug af Nem-ID.

Søger I om plads til jeres barn på en anden skole end distriktsskolen, på privatskole eller skoleudsættelse, skal I oplyse herom ved skoleindskrivningen. Ved ønske om skoleudsættelse skal der også udfyldes et skema, som udleveres i børnehaven.

Ved indskrivningen er det muligt at ønske SFO. Dette skrives i bemærkningsfeltet.

Følgende SFO matrikler modtager børn for skoleåret 19/20: Er ikke besluttet endnu.

  • SFO Munkebjergvej 123 (Munken),  ?
  • SFO Brønderslev allé 28 (Impulsen), ?
  • SFO Ingstrup allé 39, ?

Hvert år i november inviterer skolen, daginstitutionen og SFO´erne til en informationsaften for forældre til 5-6 årige børn. I år holdes dette onsdag  den 7. november 2018. På mødet bliver der informeret om skolelivet og overgangen fra børnehave til skole og SFO’er. Start oktober bliver der udsendt en invitation til hver familie.

Opstår der problemer med den digitale indskrivning er I velkommen til at kontakte skolens kontor tlf.nr. 32 50 75 25 tryk 901 for kontor. Telefonerne er åbne dagligt mellem kl. 8-12. Kontoret har den 12. november åbent for personlig henvendelse frem til kl. 17:00.

Links

I kan søge hjælp til skoleindskrivning i børnehaven eller på skolen. Se mere om skolestart her

Skoleindskrivning for skoleåret 2019-20 her