Principper

0. Oversigt over principper for Pilegårdsskolen
25-05-2018
1.1.Folder Sådan gør vi her
25-05-2018
1.2 Principper for skolens budget
25-05-2018
1.3 Principper for skemalægning
25-05-2018
1.3.1 Principper for skiftende skemaer
25-05-2018
1.4 Principper for ekskursioner
25-05-2018
1.5 Principper for tilsyn
25-05-2018
1.6 Principper for indgåelse af partnerskabsaftaler
25-05-2018
1.7 Åben skole
25-05-2018
2 1 Principper for hjemsendelse af elever
25-05-2018
2.2 Principper for tildeling af lejrskoleophold
25-05-2018
2.3 Principper for transport i forbindelse med lejrskole
25-05-2018
2.4 Principper for støtteundervisning og undervisning i dansk som andetsprog
25-05-2018
2.5 Principper for lektielæsning
25-05-2018
3.1 Principper for skole-hjem-samarbejde
25-05-2018
3.2 Principper for underretn.om elevers udbyt
25-05-2018
3.3 Kontaktforældre
25-05-2018
3.4 Kommunikation mellem skole og hjem
25-05-2018
4.1 Principper for vikardækning
25-05-2018
4.2 Principper for tildeling af efter-og videreuddannelse
25-05-2018
4.3 Principper for teamdannelse teamsamarbejde og fag- og opgavefordeling
25-05-2018
4.4 Principper for faseskift
25-05-2018
5.1 Medlemmer af skolebestyrelsen
25-05-2018
5.2 Udvalg hvor skolebestyrelsen er repræsenteret
25-05-2018
5.3 Mødekultur
27-06-2018
5.4 Skolebestyrelsens møder
27-06-2018
Badning med elever
29-10-2013
Erhvervssejlads
29-10-2013
Ingen E-cigaretter og energidrik på PI
29-10-2013
Kajak
29-10-2013
Kano
29-10-2013
Primitiv sejlads
29-10-2013
Retningslinier for elevers brug af it-enheder
29-10-2013
robåde og mindre åbne sejljoller
29-10-2013
Større sejlbåde Dimmension over 20
29-10-2013
Større sejlbåde Dimmension under 20
29-10-2013