Sundhedsplejerske på Pilegårdsskolen

Sundhedsplejerskerne Susanne Gude og Lisbeth Eriksen er tilknyttet Pilegårdsskolen og træffes mandag, tirsdag og onsdag.

Børnehaveklasse:

Forældre og barn inviteres til sundhedssamtale. Højde/vægt, synsprøve, høreprøve, farvetest og motorisk screening

1. klasse:

Forældre og barn inviteres, højde/vægt, synsprøve. Lægesamtale og undersøgelse

2. klasse:

Individuel opfølgning

3. klasse:

Sundhedssamtale med 3 elever ad gangen, højde/vægt og synsprøve

4. klasse:

Pigerne undervises om menstruation (2 lektioner)

5. klasse:

Klasseundervisning om pubertet (2 lektioner)

6. klasse:

Klasseundervisning om rygeforebyggelse (3 lektioner). Sundhedssamtaler

7. klasse:

Individuel opfølgning

8. klasse:

Klasseundervisning om prævention, ”1. gang” og sexsygdomme (3 lektioner)

9. klasse:

Højde/vægt, synsprøve, høreprøve, evt. farvetest. Lægesamtale og undersøgelse

 

Hvis det skønnes, at barnet har brug for individuel opfølgning, indkaldes det til samtale

Flere informationer