Om skolen

Antal elever: 1038

Antal klasser: 45 klasser, 0. – 9. klasse

4 – 5 spor

Skolen er faseinddelt:

  • Indskoling, 0. – 3. klasse

  • Mellemtrin, 4. – 6. klasse

  • Udskoling, 7. – 9. klasse

Pilegårdsskolen har fire profillinjer, som eleverne skal vælge sig ind på i slutningen af 6. klasse:

- 7.G (Globuslinjen (den internationale linje))

- 7.M (Kommunikations- og medielinjen)

- 7.X (X-linjen (den undersøgende og innovative linje))

- 7.K (Kroppen i centrum-linjen)

Rammerne

Pilegårdsskolen anlagdes oprindeligt som lave bygninger i gule mursten, der omslutter to grønnegårde med smuk beplantning; Arkitekt Grønnings ide var bl.a., at alle klasselokalerne skal have udsigt til fredfyldte, grønnegårde, hvor intet kan forstyrre undervisningen.

Den sydlige grønnegård indgår i skolens grønne ideologi: Her står to domer (kupler), der fungerer som væksthus og rodzoneanlæg. I tilknytning til de to domer er der hønsehus og kompostbeholder. Domerne forsynes selvfølgelig med energi fra vind og sol. I denne grønnegård planlægges opførelse af en pavillon med to klasselokaler og et mødelokale. Forventet ibrugtagning ultimo november 2015.

Skolen blev indviet i 1957, og er siden blevet udvidet i flere omgange.

I 2001 erstattedes utidssvarende (nu nedrevet) pavillon i den store gård med en nybygning, der rummer sundhedsklinik, otte klasselokaler, et grupperum og nye fælles faciliteter.

I 2007 blev naturfagslokalerne renoveret, og skolen fik et nyt og større pædagogiske læringscenter, samt et lokale med lærerarbejdspladser.
Da Pilegårdsskolen og Tårnbygårdsskolen blev lagt sammen i 2010, blev der tilføjet en hel etage over A gangen, der vender ud mod Ole Klokkersvej. Den nye første sal rummer i alt 12 nye klasselokaler, hvor indskolingen holder til.

Samtidig blev skolens faglokaler øget med et billedkunstlokale, samt et multilokale der primært skal bruges til musik.

Seneste udvidelse skete i august 2013, hvor der blev opsat yderligere en pavillon, der indeholder tre nye klasselokaler.

Dermed råder skolen over 40 (42) almindelige klasselokaler, fem børnehaveklasse lokaler, tre nyrenoverede naturfagslokaler med medieudstyr, to skolekøkkener, to billedkunstlokaler, et håndarbejdslokale, et musiklokale, et multilokale, et datalokale, lærerforberedelse, et pædagogisk læringscenter, to idrætssale, samt en festsal med scene, baglokale og køkken.

Mod øst ligger den lille gård, der er indrettet til og forbeholdt elever i 0.- 1. klasse. Det er en fælles legeplads for skole og fritidshjem.

For en del år siden opførte elever på 7.-9. klassetrin “Valhalla”, en legeplads bygget over temaer fra den nordiske mytologi, som en del af valgholdet Projekt Skolemiljø. I den lille gård er der legehuse, sandkasse, gyngestativ, boldbane, klatrestativ og naturlegeplads med hoppesten og vandkanal.

Mod vest ligger den store skolegård og de grønne baner, som er forbeholdt elever fra 2. - 9. klasse. I oktober 2009 indviedes en ny flot legeplads med skib, haj, søslange, terne og papegøje – alt udført i egetræ. Midt i gården er der beplantning med bænke og flagstang og nærmest idrætssalene er der opsat basketstandere samt mål til boldspil. Rundt omkring på området er der endvidere i alt tre vejrbestandige bordtennisborde.

Fra den store gård er der udgang til den kommunale svømmehal, Pilegårdsbadet, og i tilknytning hertil ligger skolens idrætsanlæg med basketbane, fodboldbane, forhindringsbane og atletikfaciliteter.

Flere informationer