Om skolen

Antal elever: 1121

Antal klasser: 48 klasser, 0. – 9. klasse

4 – 5 spor

Skolen er faseinddelt:

  • Indskoling, 0. – 3. klasse

  • Mellemtrin, 4. – 6. klasse

  • Udskoling, 7. – 9. klasse

Pilegårdsskolen har fire profillinjer, som eleverne skal vælge sig ind på i slutningen af 6. klasse:

- 7.G (Globuslinjen (den internationale linje))

- 7.M (Kommunikations- og medielinjen)

- 7.X (X-linjen (den undersøgende og innovative linje))

- 7.S (Sundhedslinjen)

Rammerne

Pilegårdsskolen anlagdes oprindeligt som lave bygninger i gule mursten, der omslutter to grønnegårde med smuk beplantning; Arkitekt Grønnings ide var bl.a., at alle klasselokalerne skal have udsigt til fredfyldte, grønnegårde, hvor intet kan forstyrre undervisningen.

Skolen blev indviet i 1957, og er siden blevet udvidet i flere omgange.

I 2001 erstattedes utidssvarende (nu nedrevet) pavillon i den store gård med en nybygning, der rummer sundhedsklinik, otte klasselokaler, et grupperum og fælles faciliteter.

I 2007 blev naturfagslokalerne renoveret, og skolen fik et nyt og større pædagogiske læringscenter, samt et lokale med lærerarbejdspladser.
Da Pilegårdsskolen og Tårnbygårdsskolen blev lagt sammen i 2010, blev der tilføjet en hel etage over A gangen, der vender ud mod Ole Klokkersvej. Den nye første sal rummer i alt 12 klasselokaler, hvor indskolingen holder til. Samtidig blev skolens faglokaler øget med et billedkunstlokale, samt et multilokale der primært skal bruges til musik.

August 2013 blev opsat yderligere en pavillon - M-huset, der indeholder tre klasselokaler beliggende ved svømmehallen.

I 2015 blev der opført endnu en pavillon i den sydlige grønnegård. Denne indeholder to klasselokaler og et mødelokale. Primo 2019 er der planlagt opførelse af en tilsvarende pavillon i den nordlige grønnegård.

Dermed råder skolen over 49 almindelige klasselokaler, 3 naturfagslokaler med medieudstyr, 2 skolekøkkener, 1 billedkunstlokale, 1 tekstilværksted, 1 musiklokale, 1 multilokale, 1 pædagogisk læringscenter, hvor der er tilknyttet et innovationslokale, 2 idrætssale, 1 festsal med scene, baglokale og køkken samt lokaler til lærerforberedelse.

Mod øst ligger den lille gård, der er indrettet til og forbeholdt elever i 0.- 1. klasse. Det er en  nyopført fælles legeplads for skole og fritidshjem samt et boldbur.

Mod vest ligger den store skolegård og de grønne baner, som er forbeholdt elever fra 2. - 9. klasse. I oktober 2009 indviedes en ny flot legeplads med skib, haj, søslange, terne og papegøje – alt udført i egetræ. Midt i gården er der beplantning med bænke og flagstang og nærmest idrætssalene er der opsat basketmål samt mål til boldspil.

Fra den store gård er der udgang til den kommunale svømmehal, Pilegårdsbadet, og i tilknytning hertil ligger skolens idrætsanlæg med basketbane, fodboldbane, forhindringsbane og atletikfaciliteter.

Flere informationer